De Gagelhoeve

De Gagelhoeve

De Gagelhoeve

(Anita Blonk)
Gagelweg 10
5451 NE Mill
06-20538996

ablonk@gmail.com
www.gagelhoeve.nl

Iedereen heeft, vroeger of later, vragen, die betrekking hebben op het eigen leven. Meestal kunnen we deze vragen goed zelf, of met behulp van familie en vrienden, weer oplossen, maar soms ook gaat het niet over en belemmert het je. Zo kunnen er angsten zijn die je leven meer bepalen dan je lief is, rouw die niet lijkt te verminderen, schijnbaar onoplosbare relatievraagstukken waarin je jezelf niet meer (h)erkent. Vraagstukken voor kinderen en jongeren zijn onder andere de omgang met leeftijdsgenoten, angsten gerelateerd aan school, ongemotiveerdheid, desinteresse in de omgeving en depressieve klachten. Het gezin: partner, ouders, broers en zussen, is hierin wezenlijk. Gezinsleden kunnen een goede ondersteuning bieden, maar deze wellicht ook zelf nodig hebben in een situatie. Op De Gagelhoeve in Mill bieden we mensen, zowel kinderen, jongeren als volwassenen, een situatie met paarden aan, om vraagstukken in hun leven aan te pakken en weer veerkrachtig te worden. In de omgang met de paarden, krijg je meer zicht op wat er speelt, wat voor jou/jullie echt belangrijk is en wat je te doen hebt in het leven. Het ervaren is oordeelloos: paarden kunnen niet (ver)oordelen; ze zijn wie ze zijn en reageren puur. In de activiteiten wordt er, coachend en adviserend, gebruikt gemaakt van technieken uit de cognitieve gedragstherapie (CGT) en Acceptance and Committment Approach (ACT), waarbij het (weer) durven ervaren, zorgvuldig wordt opgebouwd. Er wordt gepraat, maar ook veel gedaan met de paarden, oordeelloos uitproberen wat bij jou/ jullie past!
Dr. Anita Blonk is Orthopedagoog-Generalist, Kinder-& Jeugdpsycholoog en staat ingeschreven in het wettelijke SKJ-register als Post-master pedagoog. Voor jeugdigen is er vergoeding mogelijk vanuit de gemeentes (Brabant, Limburg en Zuid-Gelderland). Coaching van volwassenen wordt vaak door werkgevers gefinancierd.