CDB: Centrum voor Diagnostiek en Behandeling

CDB: Centrum voor Diagnostiek en Behandeling

(Annya Hendriks)
Zeelandseweg 27A
5453 RS Langenboom
0486-431003

cdboom27@hotmail.com
www.psychologie-langenboom.praktijkinfo.nl

Mijn naam is Annya Hendriks. Bijna 30 jaar heb ik gewerkt als GZ-psycholoog en Orthopedagoog-Generalist met slechtziende en blinde kinderen, jeugdigen, hun ouders, in een multidisciplinair behandelteam.
Daarnaast heb ik de keuze gemaakt om in mijn eigen praktijk Centrum voor Diagnostiek en Behandeling op mijn geboortegrond te Langenboom te gaan werken met zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen die kortdurende psychologische behandeling vragen en/of diagnostiek.
Dyslexie onderzoek en behandelen op schoollocaties is tevens een specifieke pijler in dit geheel aan expertise.
Met een vaste medewerkster naast 3 freelancers vormen we een professioneel team om in de regio de Jeugdzorg tot 18 jaar vorm en inhoud te geven waarbij contractering met 18 aangrenzende Gemeenten gewaarborgd is.
Als hoofdbehandelaar en GZ-psycholoog behandel ik zelf eveneens binnen de GBGGZ volwassenen met vragen die liggen in een breed palet aan klachten waaronder op emotioneel en psychosociaal gebied. Specifieke expertise: E.M.D.R. en Cognitieve Gedragstherapie.