Privacy

Privacy

Er bestaan een aantal wetten waarmee jouw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Met vragen over de wijze waarop wij de dossiervoering en de privacy […]

Kosten en vergoedingen voor psychologische behandeling in de basis en specialistische GGZ

Met ingang van 2014 zijn de mogelijkheden voor vergoeding van psychologische hulp uitgebreid. Sindsdien zijn slechts enkele kleine aanpassingen gedaan. Hieronder zullen wij proberen een zo helder mogelijk beeld te geven van de huidige regels. Deze gelden voor alle psychologen en psychotherapeuten die werkzaam zijn in de basis GGZ (voorheen de eerstelijnspsycholoog) en specialistische GGZ. […]